Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugmaszewo/system/pobierz.php?plik=bip_1.pdf&id=2219 Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.-Mapa https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugmaszewo/system/pobierz.php?plik=bip_2.pdf&id=2220 Prognoza oddziaływania na środowisko. https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugmaszewo/system/pobierz.php?plik=bip_3.pdf&id=2221 Zbigniew Kościukiewicz Karolina Bartoszek Karolina Bartoszek 2019-11-22 00:00:00 2019-11-22 08:23:28 2019-11-22 08:29:44 2019-11-22 07:29:44