Ogłoszenie Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tych dokumentów. https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugmaszewo/system/pobierz.php?plik=S_2B227_Masze19080807150.pdf&id=2113 Przemysław Waszkiewicz Karolina Bartoszek Karolina Bartoszek 2019-08-08 00:00:00 2019-08-08 07:53:16 2019-08-08 07:56:58 2019-08-08 06:24:55