Zarządzenie Nr 62/19 Wójta Gminy Maszewo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu. Zarządzenie Nr 62/19 Wójta Gminy Maszewo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu. https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugmaszewo/system/pobierz.php?plik=S_2B227_Masze19120214520.pdf&id=2226 Krzysztof Witasik Karolina Bartoszek Karolina Bartoszek 2019-12-02 00:00:00 2019-12-02 14:24:55 2019-12-02 14:26:02 2019-12-02 13:26:02