Zarządzenie Nr 56/19 Wójta Gminy Maszewo z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu. Zarządzenie Nr 56/19 Wójta Gminy Maszewo z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu. https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugmaszewo/system/pobierz.php?plik=Zarzadzenie_56.pdf&id=2193 Krzysztof Witasik Karolina Bartoszek Karolina Bartoszek 2019-10-15 00:00:00 2019-10-16 14:37:51 2019-10-16 14:38:51 2019-10-16 12:38:51