Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Maszewo za I półrocze 2019 roku Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Maszewo za I półrocze 2019 roku https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugmaszewo/system/pobierz.php?plik=budzet_2019_rok.pdf&id=2179 Uchwała Nr 483/2019 z dnia 17 września 2019 r. https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugmaszewo/system/pobierz.php?plik=S_2B227_Masze19092411240.pdf&id=2180 Krzysztof Witasik Karolina Bartoszek Karolina Bartoszek 2019-09-24 00:00:00 2019-09-24 11:54:02 2019-09-24 12:03:52 2019-09-24 10:03:52