Zarządzenie Nr 53/19 Wójta Gminy Maszewo z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu. Zarządzenie Nr 53/19 Wójta Gminy Maszewo z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu. https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugmaszewo/system/pobierz.php?plik=zarzadzenie_53.pdf&id=2152 Krzysztof Witasik Karolina Bartoszek Karolina Bartoszek 2019-09-03 00:00:00 2019-09-03 14:36:12 2019-09-03 14:36:59 2019-09-03 12:36:59