Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 22 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2018-2021 Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 22 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2018-2021 https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugmaszewo/system/pobierz.php?plik=14._zmiany_WPF_Gminy_Maszewo_na_lata_201-2021.pdf&id=1803 Weronika Filipek Weronika Filipek Karolina Bartoszek Karolina Bartoszek 2019-01-02 00:00:00 2019-01-02 12:52:45 2019-01-02 12:53:40 2019-01-02 11:53:40