Uchwała NR XVIII/104/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Maszewo na 2016 rok Uchwała Nr XVIII/104/16 Rady Gminy Maszewo w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Maszewo na 2016 rok https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugmaszewo/system/pobierz.php?plik=XVIII_104_16.pdf&id=1069 Filipek Weronika Filipek Weronika Karolina Dubiel Karolina Bartoszek 2016-07-12 00:00:00 2016-07-12 08:21:09 2016-07-12 08:25:17 2017-11-21 09:50:37