Uchwała Nr XVII/101/16 Rady Gminy Maszewo w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2015 rok Uchwała XVII/101/16 https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugmaszewo/system/pobierz.php?plik=XVII_101_16.pdf&id=1049 Karolina Dubiel Karolina Dubiel Karolina Dubiel Karolina Bartoszek 2016-06-28 00:00:00 2016-06-28 09:05:34 2016-06-28 09:16:19 2017-11-21 09:50:37