Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2016 – 2020. Uchwała Nr XVI/95/16 https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugmaszewo/system/pobierz.php?plik=XVI_95_16.pdf&id=1028 Filipek Weronika Filipek Weronika Karolina Dubiel Karolina Bartoszek 2016-05-25 00:00:00 2016-05-25 08:41:25 2016-05-25 08:44:41 2017-11-21 09:50:37