SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MASZEWO W 2015 ROKU Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Maszewo w 2015 roku https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugmaszewo/system/pobierz.php?plik=Sprawozdanie_finansowe_za_2015_rok.pdf&id=997 Filipek Weronika Filipek Weronika Karolina Dubiel Karolina Bartoszek 2016-03-22 00:00:00 2016-05-05 10:01:01 2016-05-05 10:04:44 2017-11-21 09:50:37