Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2016-2020 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2016-2020 https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugmaszewo/system/pobierz.php?plik=Projekt_Wieloletniej_Prognozy_Finansowej_Gminy_Maszewo_na_lata_2016-2020.pdf&id=795 Wieloletnia Prognoza Finansowa https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugmaszewo/system/pobierz.php?plik=Wieloletnia_Prognoza_Finansowa.pdf&id=796 Filipek Weronika Filipek Weronika Karolina Dubiel Karolina Dubiel 2015-12-16 00:00:00 2015-12-16 11:14:48 2015-12-16 11:14:59 2016-10-19 05:56:36