Projekt Uchwały Budżetowej Rady Gminy Maszewo na 2016 rok PROJEKT UCHWAŁY BUIDŻETOWEJ GMINY MASZEWO NA 2016 ROK https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugmaszewo/system/pobierz.php?plik=PROJEKT_UCHWALY__BUIDZETOWEJ_GMINY_MASZEWO_NA_2016_ROK.pdf&id=786 Zał.nr 1 https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugmaszewo/system/pobierz.php?plik=Zal.nr_1.pdf&id=787 Zał.nr 2 https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugmaszewo/system/pobierz.php?plik=Zal.nr_2.pdf&id=788 Zał.nr 3 https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugmaszewo/system/pobierz.php?plik=Zal.nr_3.pdf&id=789 Zał.nr 4 https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugmaszewo/system/pobierz.php?plik=Zal.nr_4.pdf&id=790 Zał.nr 5 https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugmaszewo/system/pobierz.php?plik=Zal.nr_5.pdf&id=791 Zał.nr 6 https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugmaszewo/system/pobierz.php?plik=Zal.nr_6.pdf&id=792 Zał.nr 7 https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugmaszewo/system/pobierz.php?plik=zalacznik_nr_7.xlsx&id=793 Zał.nr 8 https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugmaszewo/system/pobierz.php?plik=Zalacznik_nr_8.pdf&id=794 Filipek Weronika Filipek Weronika Karolina Dubiel Karolina Dubiel 2015-12-16 00:00:00 2015-12-16 11:00:01 2015-12-16 11:02:58 2015-12-16 10:13:00