Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Korczyców oznaczonej w ewidencji gruntów nr 70 o powierzchni 0.0771 ha Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Korczyców oznaczonej w ewidencji gruntów nr 70 o powierzchni 0.0771 ha https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugmaszewo/system/pobierz.php?plik=37_19.pdf&id=1950 Ewa Woźniak Ewa Woźniak Karolina Bartoszek Karolina Bartoszek 2019-04-01 00:00:00 2019-04-01 13:47:15 2019-04-01 13:48:21 2019-04-01 11:48:20