ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Maszewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Maszewo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Kołodziejczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-07-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grażyna Kołodziejczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-07-27 10:19:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Przemysław Waszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-07-27 10:20:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Waszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-07-27 08:20:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3218 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Maszewo

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Maszewo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Przemysław Waszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-07-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przemysław Waszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-07-18 11:44:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Przemysław Waszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-07-18 11:46:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Waszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-07-18 09:46:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3098 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Maszewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo w obrębie Połęcko.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Maszewo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Przemysław Waszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Czapliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-15 10:47:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Przemysław Waszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-15 10:49:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Waszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-06-15 08:52:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyniku przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Maszewo, dnia 13 maja 2016 r.
 
 
       Na podstawie § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j. Dz. U. z 2014 roku poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości :
 
Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego który odbył się 12 maja 2016 roku
o  godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Gminy w Maszewie na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych  położonych  w obrębie wsi Granice
 
dz. nr  34/14 o pow. 0.0500 ha cena wywoławcza  nieruchomości wynosi           17.200 zł.
dz. nr 34/15 o pow.  0.0496 ha cena wywoławcza  nieruchomości wynosi           17.000 zł
dz. nr 18/16 o pow. 0.0496 ha cena wywoławcza nieruchomości wynosi             17.000 zł.
dz. nr 18/15 o pow. 0.0213 ha cena wywoławcza nieruchomości wynosi              6.600 zł.
 
najwyższa osiągnięta cena w przetargu -  brak
liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 ( brak wpłat wadium )
liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
nabywcy nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 
 
                                                                                                                        Wójt
                                                                                                           /-/ Dariusz Jarociński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Maszewo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Marcinów
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Marcinów
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-18 14:08:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Przemysław Waszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-18 14:08:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Waszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-18 12:08:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3047 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Maszewo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Kołodziejczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grażyna Kołodziejczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-18 13:26:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Przemysław Waszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-18 13:27:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Waszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-18 11:28:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3077 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT GMINY MASZEWO
 
O G Ł O S Z E N I E
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 5 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Maszewo uchwały nr X/61/15 z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo obejmującego tereny położone w obrębie Połęcko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 31 grudnia 2015r. Wnioski mogą być składane w formie pisemnej do Wójta Gminy Maszewo, adres: Urząd Gminy Maszewo, 66-614 Maszewo, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Maszewo, pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: lub
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko (ewentualnie nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
                                                                                      W Ó J T  G M I N Y  M A S Z E W O
 
                                                                                                             Dariusz Jarociński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Maszewo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Przemysław Waszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przemysław Waszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-26 11:33:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Przemysław Waszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-26 11:33:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Waszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-26 10:33:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2981 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji