ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Maszewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Maszewo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Grosiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Grosiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-29 14:19:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Bartoszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-29 14:20:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Bartoszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-29 12:20:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3061 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla dotychczasowego najemcy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Maszewo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Grosiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Grosiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-01 15:06:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Dubiel
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-01 15:07:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Dubiel
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-01 14:07:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3257 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Maszewo w roku 2017.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Maszewo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jan Wiśniewski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Wiśniewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-31 10:54:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Dubiel
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-31 10:57:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Dubiel
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-31 11:56:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3101 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - przedłużenie umowy dla dotychczasowego najemcy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Maszewo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Grosiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Grosiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-02 10:15:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Dubiel
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-02 10:16:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Dubiel
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-02 09:22:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3170 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – przedłużenie umowy dla dotychczasowego najemcy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Maszewo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcinów Maria
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcinów Maria
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-03 15:15:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Dubiel
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-03 15:17:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Dubiel
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-03 14:17:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3248 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie pn "Usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2016 z terenu gminy Maszewo, powiat krośnieński, woj. lubuskie".

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Maszewo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Przemysław Waszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przemysław Waszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-03 11:25:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Przemysław Waszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-03 11:30:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Waszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-03 10:30:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3171 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku.
 
Gminny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwalony został Uchwałą Nr II/13/14 Rady Gminy Maszewo w dniu 18 grudnia 2014 r.
Celem głównym Programu było budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Maszewo oraz organizacjami pozarządowymi oraz efektywne wykonywanie zadań publicznych w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Maszewo.
 
Jako przedmiot współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2015 r. wyznaczono realizację zadania w zakresie
1. Kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
2. Kultury fizycznej i sportu
3. Turystyki
4. Pomocy społecznej , promocji i ochrony zdrowia .
6. Współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 Współpraca Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy została zrealizowana poprzez wsparcie realizacji zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” poprzez udzielenie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert.
Ofertę realizacji zadania publicznego złożył Klub Sportowy „Nafta” Rybaki, która została oceniona pozytywnie przez Komisję konkursową. Umowę o udzielenie dotacji zawarto w dniu 16.03.2015 r. Planowane koszty całkowite realizacji zadania stanowiły kwotę 32.000,00 zł, w tym sfinansowane z udzielonej dotacji w kwocie 12.000,00 zł.
W ramach działalności kontrolnej zweryfikowano sprawozdanie z realizacji zadania, na które udzielono dotacji w ramach otwartego konkursu ofert.
W dniu 19 września 2016 r. wezwano Klub do złożenia wyjaśnień dotyczących rozbieżności w przedstawionym sprawozdaniu końcowym. W dniu 23 września Pan Marian Drozdek - Prezes Klubu – złożył korektę ww. sprawozdania. Po weryfikacji uznano dotację za wydatkowaną zgodnie z zawartą umową.
W 2015 r. nie udzielono dotacji na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj. na wniosek organizacji, poza otwartym konkursem ofert.
 
Maszewo, dnia 28 września 2016                                                                                                                                                                                                                                                          Wójt Gminy
                                                                /-/ Dariusz Jarociński                                                   

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Maszewo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jan Wiśniewski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Wiśniewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-28 10:22:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Przemysław Waszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-28 10:25:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Waszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-28 08:47:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3251 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Maszewo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcinów Maria
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcinów Maria
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-14 12:31:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Dubiel
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-14 12:35:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Dubiel
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-07 11:19:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3456 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Maszewo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Maszewo, dnia 6 września 2016 r.
BO.6733.1.2016
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji zmieniającej  Nr 2/CP/2016
decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 1/CP/2016
 
Na podstawie  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 788 z późniejszymi zmianami] oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego [tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 23]
 
zawiadamiam o wydaniu w drodze decyzji administracyjnej Nr 2/CP/2016
zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr 1/CP/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
wydanej dla zamierzenia inwestycyjnego:
budowy budynku garażowego dla samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej, z niezbędną infrastrukturą techniczną, usytuowanego               na terenie działki   nr 114/3 w miejscowości Rybaki, gmina Maszewo,
w zakresie zmiany polegającej na:
a) zmiany geometrii dachu poprzez dopuszczenie dachu dwuspadowego na planowanym budynku garażowym i zmianie kąta nachylenia połaci dachu od 15% do 25%                         ± tolerancja 20 %,
b) na zbliżeniu projektowanego budynku garażowego na odległość 1,50 m od granicy działki nr  569 (powstałej z połączenia działek nr 114/2 i 113/2), to jest od strony wschodniej terenu działki nr 114/3, z uwagi na zbyt duże gabaryty projektowanego budynku garażowego, istniejące zagospodarowanie terenu działki nr  114/3 od strony zachodniej i zachowanie wjazdu na teren posesji od strony drogi gminnej działki                  nr 457. 
Wnioskodawca: Gmina Maszewo z siedzibą 66-614 Maszewo nr 71
Z treścią niniejszej decyzji strony mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Maszewo,  w godzinach  pracy urzędu.
Pouczenie
Art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
„O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.”
Art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego:
„Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób  publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.”
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Maszewo, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia lub jej doręczenia.
 
                                                                                                                      /-/    Wójt Gminy Maszewo                                                            

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Maszewo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Przemysław Waszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przemysław Waszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-07 13:04:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Przemysław Waszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-07 13:04:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Waszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-07 11:04:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3263 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Maszewo

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Maszewo
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Przemysław Waszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-08-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przemysław Waszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-08-03 08:05:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Przemysław Waszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-08-03 08:06:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Waszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-08-03 06:06:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3155 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji