ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Maszewie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-03 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybaki
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 184.9 KiB)
 • SIWZ (DOC, 290 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (RAR, 554.9 KiB)
 • Projekt Wykonawczy (RAR, 4 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 221.8 KiB)
 • STWIORB (PDF, 2.1 MiB)
 • PSOR (RAR, 1.1 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania oferentów (DOCX, 21.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 16.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 18.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-06-10
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maszewo w roku 2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 510.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (JPG, 711.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-06-05
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie progów zwalniających w m. Skórzyn na drodze gminnej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 183.9 KiB)
 • Formularz ofertowy i wzór umowy (DOCX, 35.1 KiB)
 • PSOR Opis (PDF, 469.8 KiB)
 • PSOR Oznakowanie (PDF, 203 KiB)
 • PTOR Opis (PDF, 422.9 KiB)
 • PTOR Oznakowanie (PDF, 453.9 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 43.3 KiB)
 • Próg zwalniający (JPG, 32.8 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-04-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Maszewo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe + załączniki (DOC, 100 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (DOCX, 13.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (JPG, 387.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 45.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-03-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Naprawa dwóch przepustów w Rzeczycy i Rybakach na drogach gminnych oraz budowę zjazdu indywidualnego w Radomicku z drogi powiatowej nr 1162F (dz. 226 ) na działkę gminną nr 43/2”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe, formularz ofertowy, umowa (DOC, 100.5 KiB)
 • Przedmiar - przepust Rybaki (PDF, 23.2 KiB)
 • Przedmiar - Przepust Rzeczyca (PDF, 23.2 KiB)
 • Przedmiar - zjazd Radomicko (PDF, 133.7 KiB)
 • Projekt wykonawczy - Zjazd Radomicko cz. I (PDF, 4.8 MiB)
 • Projekt wykonawczy - Zjazd Radomicko cz. II (PDF, 3.4 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 40.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2018-12-31
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-15 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa ujęcia wody i Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w m. Korczyców oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Świetlicy Wiejskiej w Korczycowie.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 581.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 224.1 KiB)
 • Załącznik 8 do SIWZ (ZIP, 4.5 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi (DOCX, 14.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 2 (DOCX, 15.2 KiB)
 • Opinia gruntowo-wodna (JPG, 545.1 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 3 (DOCX, 14.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 17.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (JPG, 1.1 MiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-10-31
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wycinka drzew
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zał. nr 1 - Informacje ogólne (DOCX, 19.6 KiB)
 • Zał. nr 2 - Wykaz drzew (DOCX, 18 KiB)
 • Zał. nr 3 - Formularz cenowy (DOCX, 16.8 KiB)
 • Zał. nr 4 - Wzór umowy (DOCX, 21.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 14.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-10-02
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-19 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa ujęcia wody i Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w m. Korczyców oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Świetlicy Wiejskiej w Korczycowie.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 412.3 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 224.1 KiB)
 • Załącznik 8 do SIWZ (ZIP, 3.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 12.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOCX, 14.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-21 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa ujęcia wody i Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w m. Korczyców oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Świetlicy Wiejskiej w Korczycowie.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 399.9 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 184.7 KiB)
 • Załącznik 8 (ZIP, 3.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 15.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOC, 37 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-09-03
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-17 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa ujęcia wody i Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w m. Korczyców oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Świetlicy Wiejskiej w Korczycowie.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 486.9 KiB)
 • SIWZ + załączniki 1-7 (DOCX, 185.2 KiB)
 • Załącznik 8 (ZIP, 3.2 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (DOCX, 19.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji