ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Maszewie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-03 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybaki
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 184.9 KiB)
 • SIWZ (DOC, 290 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (RAR, 554.9 KiB)
 • Projekt Wykonawczy (RAR, 4 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 221.8 KiB)
 • STWIORB (PDF, 2.1 MiB)
 • PSOR (RAR, 1.1 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania oferentów (DOCX, 21.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 16.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 18.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-06-05
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie progów zwalniających w m. Skórzyn na drodze gminnej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 183.9 KiB)
 • Formularz ofertowy i wzór umowy (DOCX, 35.1 KiB)
 • PSOR Opis (PDF, 469.8 KiB)
 • PSOR Oznakowanie (PDF, 203 KiB)
 • PTOR Opis (PDF, 422.9 KiB)
 • PTOR Oznakowanie (PDF, 453.9 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 43.3 KiB)
 • Próg zwalniający (JPG, 32.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2018-12-31
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-15 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa ujęcia wody i Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w m. Korczyców oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Świetlicy Wiejskiej w Korczycowie.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 581.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 224.1 KiB)
 • Załącznik 8 do SIWZ (ZIP, 4.5 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi (DOCX, 14.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 2 (DOCX, 15.2 KiB)
 • Opinia gruntowo-wodna (JPG, 545.1 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 3 (DOCX, 14.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 17.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (JPG, 1.1 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2018-10-31
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wycinka drzew
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zał. nr 1 - Informacje ogólne (DOCX, 19.6 KiB)
 • Zał. nr 2 - Wykaz drzew (DOCX, 18 KiB)
 • Zał. nr 3 - Formularz cenowy (DOCX, 16.8 KiB)
 • Zał. nr 4 - Wzór umowy (DOCX, 21.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 14.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2018-06-26
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Utwardzenie terenu szkoły oraz budowa zjazdu do szkoły w m. Rybaki Gm. Maszewo- Etap I - Plac apelowy i zjazd.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe z załącznikami (DOC, 89.5 KiB)
 • Formularz cenowy - przedmiar robót (PDF, 144.3 KiB)
 • Plan sytuacyjny (PDF, 735.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 998.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2018-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Maszewo
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (DOC, 95.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 40 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-04-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Maszewo
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (DOC, 95.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (DOCX, 13.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-02-02
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-20 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połęcko
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 177.8 KiB)
 • SIWZ (DOC, 290.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 323.7 KiB)
 • Projekt wykonawczy (ZIP, 5.5 MiB)
 • STWiORB (PDF, 2.3 MiB)
 • PSOR (PDF, 893.4 KiB)
 • ZMIENIONY Zał nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków (DOC, 131.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 56.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 85.8 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2017-06-12
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maszewo w 2017 roku
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty z załącznikami (PDF, 570.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2017-05-15
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Prace remontowo-budowlane w budynku Przedszkola Publicznego w Maszewie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe z załącznikami (DOC, 64 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 135.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji