ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Maszewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2020-01-10
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu znak: OŚ.6220.03.2019 z dnia 10.01.2020r. w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia polegającego na budowie mostu przez rzekę Odrę, wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w obrębach: Granice, Maszewo, Rybaki, Połęcko w gminie Maszewo oraz obręb Chlebowo w gminie Gubin, powiat krośnieński, woj. lubuskie.
Lp: 2
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2019-12-30
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej PV Lubogoszcz I o mocy do 1 MW realizowanej na części działki nr 128 obręb 0006 Lubogoszcz (woj. lubuskie, powiat krośnieński, gmina Maszewo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania.
Lp: 3
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2019-12-30
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej PV Lubogoszcz II o mocy do 1 MW realizowanej na części działki nr 128 obręb 0006 Lubogoszcz (woj. lubuskie, powiat krośnieński, gmina Maszewo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania.
Lp: 4
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2019-08-22
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Maszewo postanowienia znak: OŚ.6220.03.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie mostu przez rzekę Odrę, wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w obrębach: Granice, Maszewo, Rybaki, Połęcko w gminie Maszewo oraz obręb Chlebowo w gminie Gubin, powiat krośnieński, woj. lubuskie..
Lp: 5
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2019-08-22
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Maszewo postanowienia znak OŚ.6220.03.2019 z dnia 22.08.2019r. w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie mostu przez rzekę Odrę, wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w obrębach: Granice, Maszewo, Rybaki, Połęcko w gminie Maszewo oraz obręb Chlebowo w gminie Gubin, powiat krośnieński, woj. lubuskie, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Lp: 6
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2019-07-15
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie mostu przez rzekę Odrę, wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 138 w obrębach: Granice, Maszewo, Rybaki, Połęcko w gminie Maszewo oraz obręb Chlebowo w gminie Gubin, powiat krośnieński, woj. lubuskie.
Lp: 7
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2018-06-06
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obiektów inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 78/2 i 78/3 w obrębie Granice, gmina Maszewo, powiat krośnieński, woj. lubuskie znak: OŚ.6220.01.2016 z dnia 09.05.2018r.
Lp: 8
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2018-06-06
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obiektów inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 78/4 w obrębie Granice, gmina Maszewo, powiat krośnieński, woj. lubuskie znak: OŚ.6220.02.2016 z dnia 09.05.2018r.
Lp: 9
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2018-05-09
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 78/2 i 78/3 w obrębie Granice, gmina Maszewo, powiat krośnieński, woj. lubuskie.
Lp: 10
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2018-05-09
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 78/4 w obrębie Granice, gmina Maszewo, powiat krośnieński, woj. lubuskie.

Nawigacja między stronami listy informacji