ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Maszewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 21
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2017-03-13
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wydanej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze z dnia 20.01.2017r. znak: SKO-3306/199-S/16 uchylającej w całości oraz przekazującej do ponownego rozpatrzenia zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Maszewo z dnia 08 czerwca 2016 r. znak: OŚ.6220.01.2016
Lp: 22
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2017-03-13
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wydanej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze z dnia 20.01.2017r. znak: SKO-3791/237-S/16 uchylającej w całości oraz przekazującej do ponownego rozpatrzenia zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Maszewo z dnia 15 lipca 2016 r. znak: OŚ.6220.02.2016
Lp: 23
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2016-07-15
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wydanej decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obiektów inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 78/4 w obrębie Granice, gmina Maszewo, powiat krośnieński, woj. lubuskie.
Lp: 24
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2016-06-08
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wydanej decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obiektów inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 78/2 i 78/3 w obrębie Granice, gmina Maszewo, powiat krośnieński, woj. lubuskie.
Lp: 25
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2016-05-23
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
Lp: 26
Typ formularza
Formularz I
Typ dokumentu
2016-04-13
Zakres przedmiotowy
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
Lp: 27
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-03-09
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obiektów inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 78/4 w obrębie Granice, gmina Maszewo, powiat krośnieński, woj. lubuskie.
Lp: 28
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2016-03-01
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na Środowisko, dla inwestycji polegającej na Budowie obiektów inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 78/4 w obrębie Granice, gmina Maszewo, powiat krośnieński, woj. lubuskie.
Lp: 29
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-02-12
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obiektów inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 78/2 i 78/3 w obrębie Granice, gmina Maszewo, powiat krośnieński, woj. lubuskie.
Lp: 30
Typ formularza
Formularz E
Typ dokumentu
2016-01-18
Zakres przedmiotowy
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na Środowisko, dla inwestycji polegającej na Budowie obiektów inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 78/2 i 78/3 w obrębie Granice, gmina Maszewo, powiat krośnieński, woj. lubuskie.

Nawigacja między stronami listy informacji