Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Maszewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie jako organu
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Maszewo z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie planu dofinansowania specjalności i form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Maszewo.
Nr aktu prawnego
Nr 67/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-01-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/84/20 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo, obejmującego tereny położone w obrębie wsi Granice.
Nr aktu prawnego
XI/84/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie jako organu
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 66/19 Wójta Gminy Maszewo z dnia 31 grudnia 2019 roku.
Nr aktu prawnego
66/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/83/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy Maszewo i planów pracy Komisji Rady na 2020rok.
Nr aktu prawnego
X/83/19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/82/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
Nr aktu prawnego
X/82/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/81/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Maszewo na rok szkolny 2019/2020.
Nr aktu prawnego
X/81/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/80/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
X/80/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/79/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie : zatwierdzenia " Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maszewo na lata 2019-2021".
Nr aktu prawnego
X/79/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/78/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Maszewo na rok 2020."
Nr aktu prawnego
X/78/19
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/77/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
X/77/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji